Prezentacja_anivia_socialmedia_streming

Canal public

6331 vues
0 Aime
0 0
Social Media Live Streaming

Partager sur des réseaux sociaux

Partager le lien

Use permanent link to share in social media

Partager avec un ami

S'il vous plaît S'identifier envoyer ceci presentation par courriel!

Intégrer à votre site internet.

Sélectionnez une page pour commencer

1. One Click Social Media Live Streaming

6. Funkcjonalnoś ci Logowanie aktywnoś ci uż ytkowników Historia operacji – powiadomienia Zarzą dzanie uprawnieniami uż ytkowników systemu Monitoring strumieni live Dostosowanie formatu video do wymagań odbiorcy Nakładanie grafiki i tekstu na wideo Nagrywanie i re-emisja strumieni live. 6

4. Interfejs uż ytkownika 4 Wybór strony publikacji Status publikacji Start / Stop Opis transmisji Podglą d „ na ż ywo”

5. Interfejs uż ytkownika cd... www.easyAction.pl 5 Wybór strony publikacji Jeden ekran, streaming na wszystkie portale społecznoś ciowe. Start / Stop Status publikacji

3. Formaty i standardy transmisji Jakoś ć full HD z automatycznym dostosowaniem strumienia do moż liwoś ci odbiornika klienta. Apple HLS, Adobe HDS, MPEG-DASH, Microsoft Smooth Streaming, Flash RTMP/RTMPS , HDS, RTP unicast lub multicast, Shoutcast, Secure Reliable Transport (SRT) WebRTC. 3

2. Informacje ogólne 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jednym „kliknię ciem” myszy publikujesz swoje Live Video na wszystkie portale społecznoś ciowe i strony internetowe.

Vues

 • 6331 Total des vues
 • 4832 Vues du Site web
 • 1499 Embedded Views

Actions

 • 0 Partages Sociaux
 • 0 Aime
 • 0 N'aime pas
 • 0 Commentaires

Partagez le comptage

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Intégrations 3

 • 67 inelsys.pl
 • 27 www.videosystems.pl
 • 39 www.witches.pl