Monitorowanie ewolucji

Публичный канал

9674 просмотры
0 Лайки
0 0

Поделиться в социальных сетях

Поделиться Ссылкой

Use permanent link to share in social media

Поделиться с другом

Пожалуйста Логин послать это document по электронной почте!

Встроить в свой сайт

Выберите страницу, чтобы начать с

21. www.innowacyjnaadministracja.pl Zapraszamy do kontaktu: Patryk Jurczyszyn tel. 531-788-164 biuro@innowacyjnaadministracja.pl www.innowacyjnaadministracja.pl

3. www.innowacyjnaadministracja.pl Analityka Zagrożeń na podstawie danych satelitarnych Automatyczna platforma usług geoinformacyjnych w chmurze do monitorowania terytorialnego Centrum Monitorowania Twoje centrum monitorowania wyposażymy w niezbędne urządzenia zapewniającę płynną oraz wygodną analizę zdarzeń na podległym terenie. Po zweryfikowaniu Twoich potrzeb stworzymy ścianę video z monitorów przeznaczonych do pracy ciągłej.

1. www.innowacyjnaadministracja.pl Analityka Zagrożeń na podstawie danych satelitarnych Automatyczna platforma usług geoinformacyjnych w chmurze do monitorowania terytorialnego Informacje geoprzestrzenne są dziś niezbędne dla organizacji i specjalistów pracujących w wielu branżach. Coraz więcej danych jest zbieranych z wielu źródeł i jest również dostępne dla każdego jako otwarte dane. Nasza automatyczna platforma usług informacji geograficznej oparta na chmurze, zaprojektowana w celu dostarczania świeżych i dokładnych danych i informacji na temat naszego zmieniającego się świata.

12. www.innowacyjnaadministracja.pl Lotnictwo Potrzeba - przygotowanie lotów przy niskiej widoczności - profilowanie terenu - wykrywanie potencjalnych przeszkód - monitorowanie lądowisk (zwłaszcza nienadzorowanych) model 3D - monitorowanie zmian w obszarze lądowiska i jego otoczeniu: przemieszczenia pionowe terenu, przeszkody, zarządzanie ruchem Potencjalni odbiorcy rozwiązania: - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - Zarządcy lądowisk

10. www.innowacyjnaadministracja.pl Zdalny pomiar objętości hałd/składowisk Potrzeba: - Automatyczne i zdalne monitorowanie objętości hałd i składowisk np. węgiel, śmieci, kruszywo) Potencjalni odbiorcy rozwiązania: - Kopalnie - Wysypiska i składowiska odpadów - Porty i punkty przeładunkowe - Składowiska i sortownie kruszywa - Zarządzanie kryzysowe - Władze regionalne i lokalne - Ochrona środowiska

13. www.innowacyjnaadministracja.pl Wykrywanie zmian Potrzeba - Wykrywanie zmian w różnych wymiarach makro/mikro - urbanizacja - roślinność - lasy - zbiorniki wodne - przemysł - transport i komunikacja Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Różni

2. www.innowacyjnaadministracja.pl Analityka Zagrożeń na podstawie danych satelitarnych Automatyczna platforma usług geoinformacyjnych w chmurze do monitorowania terytorialnego Cechy i zalety Doskonale pasuje do potrzeb monitorowania Nasza platforma dostarcza aktualnych informacji, które odpowiadają potrzebom rosnącej liczby podmiotów. Informacje są dostarczane jako usługa i obejmują mapy, raporty i indeksy geoprzestrzenne, przeznaczone do monitorowania wielu zjawisk. Dostępne aplikacje i usługi Zmiany terytorialne, dynamika miejska i zmiany w użytkowaniu gruntów, przemieszczenia gruntów (osunięcie się ziemi i osiadanie), stabilność infrastruktury, nowe obszary infrastruktury i budownictwa, obszary spalone przez pożar lub jakość wód przybrzeżnych, akwakultura. Świeże informacje na całym świecie Bezpośredni dostęp do otwartych obrazów danych (np. Copernicus Sentinel, satelity Landsat 8), danych kartograficznych i informacji o środowisku, zapewnia terminowe informacje w wybranym obszarze. Dostępna całodobowa usługa wieloplatformowa Subskrybowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji z wielu urządzeń, takich jak komputery osobiste, tablety i smartfony. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskują dostęp do obszaru osobistego, który składa się z pulpitu nawigacyjnego przeznaczonego do wyświetlania informacji podsumowujących i przyjaznych dla użytkownika narzędzi analitycznych, które otwierają użytkownikom pełny zestaw informacji o zjawiskach.

5. www.innowacyjnaadministracja.pl Monitorowanie sieci wodociągowych/ciepłowniczych w miastach Potrzeba - Zapobieganie szkodom spowodowanym przez uszkodzenia sieci wodociągowej/ciepłowniczej spowodowane przemieszczeniami terenu lub skutkom wycieków - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu ulicznego w miastach Potencjalni odbiorcy rozwiązania: - firmy wodociągowe - firmy ciepłownicze - zarządy miast i powiatów Opis rozwiązania - Dedykowana dla konkretnej sieci usługa oparta na rozwiązaniu wdrożonym w Mediolanie - Monitorowanie sieci wodociągowej w oparciu o dane satelitarne o przemieszczeniach terenu, schematy sieci oraz dane wysokiej rozdzielczości

19. www.innowacyjnaadministracja.pl Energetyka solarna Potrzeba - Analiza i dane na temat Potencjału solarnego - Dachów i innych miejsc instalacji - Infrastruktury - Działek i własności/statusu gruntów itp. Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Firmy energetyczne - Doradcy i projektanci - Instytucje finansowe - Administracja regionalna - Indywidualni użytkownicy

11. www.innowacyjnaadministracja.pl City DTM (Drone Traffic Management) zarządzanie lotami dronów Potrzeba - Zarządzanie lotami dronów Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Miasta - Władze lokalne/regionalne - Porty morskie i powietrzne - Operatorzy DTM - Zarządzanie kryzysowe - Przemysł - Służby bezpieczeństwa - Organizatorzy imprez masowych

6. www.innowacyjnaadministracja.pl Monitorowanie rurociągów przesyłowych Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w celu wykrycia potencjalnych awarii związanych z ruchami ziemi i przemieszczeniami. Potrzeba: - Monitorowanie rurociągów przesyłowych - Wykrywanie wycieków, skażeń, potencjalnych uszkodzeń Potencjalni odbiorcy rozwiązania: - Operatorzy rurociągów - Władze regionalne - Ochrona środowiska - Zarządzanie kryzysowe - Firmy ubezpieczeniowe Monitorowanie przemieszczeń terenu mogących negatywnie wpływać na infrastrukturę i miejsc wycieków wzdłuż rurociągów w oparciu o dane satelitarne i/lub zobrazowania z dronów.

16. www.innowacyjnaadministracja.pl Zarządzanie kryzysowe Potrzeba - Wsparcie akcji ratowniczych, monitorowanie i - analiza szkód/skutków wydarzeń - Nadzór dronowy - Modelowanie terenu - Analiza ryzyka - Analiza skutków zdarzeń Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Struktury zarządzania kryzysowego - Administracja regionalna - Straż pożarna, policja i inne służby - Władze lokalne i centralne - Firmy ubezpieczeniowe

18. www.innowacyjnaadministracja.pl Ubezpieczenia Potrzeba - Historyczne i aktualne dane z temat - upraw - budynków infrastruktury - powodzi - katastrof i ich skutków - statusu katastralnego - wartości nieruchomości - dochodu rozporządzalnego Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Firmy ubezpieczeniowe - Instytucje finansowe - Brokerzy i doradcy

8. www.innowacyjnaadministracja.pl Przemysł Potrzeba - Monitorowanie infrastruktury skala mikro i makro - Zarządzanie majątkiem - Pomiary - Zarządzanie ruchem - Wykrywanie zmian - Monitorowanie wpływu na środowisko - Modelowanie 3D - Poprawa bezpieczeństwa - Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi Potencjalni odbiorcy rozwiązania: - Przedsiębiorstwa i instytucje - Zarządzanie kryzysowe - Władze lokalne

4. www.innowacyjnaadministracja.pl Innowacyjna Administracja Branże Rząd Obowiązki administracji krajowej, samorządowej, parki, ochrona ludności, bezpieczeństwo i obrona. Inżynieria i budownictwo Lotniska, drogi i koleje, zakłady przemysłowe, budynki Żywność i rolnictwo Rybołówstwo, Akwakultura, Rolnictwo Narzędzia i zasoby Monitorowanie sieci przesyłowych i kanalizacyjnych w celu wykrycia potencjalnych awarii związanych z ruchami ziemi i przemieszczeniami Przemieszczenie Monitorowanie osuwisk i osiadania pod kątem użytkowania gruntów i infrastruktury Pożary Wykrywanie spalonego obszaru, nasilenie pożaru, odrastanie roślinności, nielegalna infrastruktura Akweny wodne Monitorowanie jakości wód przybrzeżnych i słodkowodnych oraz eksploatacji zasobów morskich Transport Dynamiczne monitorowanie sieci dróg i kolei

17. www.innowacyjnaadministracja.pl Pożary To idealne rozwiązanie do szybkiego monitorowania spalonego obszaru i skutecznego planowania odzyskiwania. Potężny pulpit nawigacyjny zapewnia dostęp do dynamicznych map, geoanalizy i wstępnie ustawionych raportów, umożliwiając organom rządowym i zarządcom parków narodowych z łatwością opracować strategię kontroli pożarów lasów i plany naprawcze, ustalić priorytety zespołów reagowania, odpowiedzieć na obowiązki sprawozdawcze i wykryć nielegalne działalność antropogeniczna. Potrzeba - Wsparcie akcji ratowniczych, monitorowanie i - analiza szkód/skutków wydarzeń - Nadzór dronowy - Modelowanie terenu - Analiza ryzyka - Analiza skutków zdarzeń Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Struktury zarządzania kryzysowego - Administracja regionalna - Straż pożarna, policja i inne służby - Władze lokalne i centralne - Firmy ubezpieczeniowe

9. www.innowacyjnaadministracja.pl Rolnictwo Rolnicy w sektorach rolnictwa i akwakultury mogą skorzystać z nowej ery obserwacji Ziemi, uzyskując dostęp do gotowych danych. Informacje pochodzące z obrazów satelitarnych mogą dostarczyć cennych informacji do zarządzania uprawami i rolnictwa precyzyjnego, prognozowania plonów, poprawy i optymalizacji wydajności i zrównoważonego rozwoju akwakultury. Wspieramy rolników w rolnictwie i akwakulturze mapami, raportami i geoanalizą poprzez wykorzystanie danych EO do optymalizacji ich działalności, monitorowania zakładów produkcyjnych i maksymalizacji rentowności. Potrzeba - Dane wspierające: - Rolnictwo precyzyjne - Stan upraw - Struktura upraw - Nawadnianie - Nawożenie - Choroby i szkodniki roślin - Zarządzanie produkcją Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Rolnicy - Władze lokalne i regionalne - Urząd statystyczny - ARiMR - Przemysł spożywczy

20. www.innowacyjnaadministracja.pl Monitorowanie lądowisk i przeszkód lotniczych Potrzeba - Monitorowanie lądowisk i ich otoczenia - lotnictwo Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - P AŻP - Firmy lotnicze - Lotnicy - Operatorzy dronów - Mieszkańcy okolic lądowisk - Władze lokalne Digitalizacja zasobów archiwalnych Potrzeba Digitalizacja zasobów archiwalnych przechowywanych w postaci kopii (na papierze lub innych trwałych nośnikach): - Umożliwienie maszynowego dostępu do danych z możliwością ich przeszukiwania i przechowywania w formie elektronicznej - Weryfikacja i analiza merytoryczna zawartości (z możliwym wykorzystaniem technologii automatycznych i sztucznej inteligencji) Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Archiwa - Urzędy - Biblioteki - Ośrodki i instytucje badawcze

15. www.innowacyjnaadministracja.pl Konsolidacja i integracja danych z rozproszonych źródeł Potrzeba - Zarządzanie danymi oraz konsolidacja danych rozproszonych w różnych źródłach z niespójnym formatowaniem i strukturą Potencjalni - odbiorcy rozwiązania - Właściciele /użytkownicy danych - Administracja publiczna - Urzędy i służby - Przedsiębiorstwa - Instytucje finansowe - Ochrona zdrowia - Obsługa klienta - Integratorzy Leśnictwo Potrzeba - Monitorowanie lasów - Struktura - Wycinka - Szacowanie biomasy - Stan lasu - Raportowanie szkód - Dodatkowe wskaźniki (np. ekonomiczne) Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Lasy państwowe Prywatni właściciele - Przemysł drzewny - Władze lokalne

14. www.innowacyjnaadministracja.pl Wielowymiarowa informacja o działkach katastralnych Potrzeba: Dane na temat (np.): - Działek - Statusu gruntów - Okolicznej infrastruktury - Wycen gruntów i cen nieruchomości - Dochodu rozporządzalnego - Zaludnienia - Ruchu drogowego i sieci komunikacyjnej - Histor ii nieruchomości - Dostępności siły roboczej - Potencjału inwestycyjnego - POI Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Różni Wybór lokalizacji Potrzeba - Analiza obecnych i potencjalnych lokalizacji przedsięwzięć biznesowych obejmująca np.: - Dane katastralne - Zaludnienie i dochód rozporządzalny - Liczbę przechodniów w bliskiej okolicy - Szacowane przychody - Ranking lokalizacji - Predykcję trendów i zmian - Analizę wpływu wybranych czynników Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Sieci placówek w rozproszonych lokalizacjach

7. www.innowacyjnaadministracja.pl Miasta Potrzeba - dane dla władz, zarządców i mieszkańców na temat (np.): - modeli terenu - zachodzących zmian - urbanizacji - nielegalnej zabudowy - obszarów zielonych - stanu roślinności - gospodarki wodnej - monitorowania infrastruktury drogi, torowiska, przejścia, mosty, budynki , obiekty - ruchu ulicznego oświetlenia - możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii - zanieczyszczeń - POI Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Miasta, - doradcy biznesowi, - środki przekazu, organizacje, - urząd statystyczny, - mieszkańcy itd.. Gminy Potrzeba - Informacja dla lokalnych władz na temat - rolnictwa precyzyjnego - stanu upraw I ich struktury - poziomu kultury rolnej w gospodarstwach - nawadniania i nawożenia - gospodarki wodnej - chorób i szkodników roślin - elementów zarządzania produkcją rolną Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Rolnicy - Władze lokalne (gminy) - Urząd statystyczny - ARiMR

Виды

 • 9674 Всего просмотров
 • 7535 Вебсайт просмотры
 • 2139 Embedded Views

Действия

 • 0 Social Shares
 • 0 Лайки
 • 0 Дизлайки
 • 0 Комментарии

Поделиться счетчик

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Встроить 3

 • 127 inelsys.pl
 • 42 www.videosystems.pl
 • 26 www.witches.pl