Prezentacja_anivia_socialmedia_streming

Публичный канал

8876 просмотры
0 Лайки
0 0
Social Media Live Streaming

Поделиться в социальных сетях

Поделиться Ссылкой

Use permanent link to share in social media

Поделиться с другом

Пожалуйста Логин послать это presentation по электронной почте!

Встроить в свой сайт

Выберите страницу, чтобы начать с

1. One Click Social Media Live Streaming

6. Funkcjonalnoś ci Logowanie aktywnoś ci uż ytkowników Historia operacji – powiadomienia Zarzą dzanie uprawnieniami uż ytkowników systemu Monitoring strumieni live Dostosowanie formatu video do wymagań odbiorcy Nakładanie grafiki i tekstu na wideo Nagrywanie i re-emisja strumieni live. 6

4. Interfejs uż ytkownika 4 Wybór strony publikacji Status publikacji Start / Stop Opis transmisji Podglą d „ na ż ywo”

5. Interfejs uż ytkownika cd... www.easyAction.pl 5 Wybór strony publikacji Jeden ekran, streaming na wszystkie portale społecznoś ciowe. Start / Stop Status publikacji

3. Formaty i standardy transmisji Jakoś ć full HD z automatycznym dostosowaniem strumienia do moż liwoś ci odbiornika klienta. Apple HLS, Adobe HDS, MPEG-DASH, Microsoft Smooth Streaming, Flash RTMP/RTMPS , HDS, RTP unicast lub multicast, Shoutcast, Secure Reliable Transport (SRT) WebRTC. 3

2. Informacje ogólne 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jednym „kliknię ciem” myszy publikujesz swoje Live Video na wszystkie portale społecznoś ciowe i strony internetowe.

Виды

 • 8876 Всего просмотров
 • 6906 Вебсайт просмотры
 • 1970 Embedded Views

Действия

 • 0 Social Shares
 • 0 Лайки
 • 0 Дизлайки
 • 0 Комментарии

Поделиться счетчик

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Встроить 3

 • 107 inelsys.pl
 • 31 www.videosystems.pl
 • 39 www.witches.pl