Monitorowanie ewolucji

Kanał publiczny

10354 widoki
0 Polubienia
0 0

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Use permanent link to share in social media

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Wybierz stronę, od której chcesz zacząć

21. www.innowacyjnaadministracja.pl Zapraszamy do kontaktu: Patryk Jurczyszyn tel. 531-788-164 biuro@innowacyjnaadministracja.pl www.innowacyjnaadministracja.pl

3. www.innowacyjnaadministracja.pl Analityka Zagrożeń na podstawie danych satelitarnych Automatyczna platforma usług geoinformacyjnych w chmurze do monitorowania terytorialnego Centrum Monitorowania Twoje centrum monitorowania wyposażymy w niezbędne urządzenia zapewniającę płynną oraz wygodną analizę zdarzeń na podległym terenie. Po zweryfikowaniu Twoich potrzeb stworzymy ścianę video z monitorów przeznaczonych do pracy ciągłej.

1. www.innowacyjnaadministracja.pl Analityka Zagrożeń na podstawie danych satelitarnych Automatyczna platforma usług geoinformacyjnych w chmurze do monitorowania terytorialnego Informacje geoprzestrzenne są dziś niezbędne dla organizacji i specjalistów pracujących w wielu branżach. Coraz więcej danych jest zbieranych z wielu źródeł i jest również dostępne dla każdego jako otwarte dane. Nasza automatyczna platforma usług informacji geograficznej oparta na chmurze, zaprojektowana w celu dostarczania świeżych i dokładnych danych i informacji na temat naszego zmieniającego się świata.

12. www.innowacyjnaadministracja.pl Lotnictwo Potrzeba - przygotowanie lotów przy niskiej widoczności - profilowanie terenu - wykrywanie potencjalnych przeszkód - monitorowanie lądowisk (zwłaszcza nienadzorowanych) model 3D - monitorowanie zmian w obszarze lądowiska i jego otoczeniu: przemieszczenia pionowe terenu, przeszkody, zarządzanie ruchem Potencjalni odbiorcy rozwiązania: - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - Zarządcy lądowisk

10. www.innowacyjnaadministracja.pl Zdalny pomiar objętości hałd/składowisk Potrzeba: - Automatyczne i zdalne monitorowanie objętości hałd i składowisk np. węgiel, śmieci, kruszywo) Potencjalni odbiorcy rozwiązania: - Kopalnie - Wysypiska i składowiska odpadów - Porty i punkty przeładunkowe - Składowiska i sortownie kruszywa - Zarządzanie kryzysowe - Władze regionalne i lokalne - Ochrona środowiska

13. www.innowacyjnaadministracja.pl Wykrywanie zmian Potrzeba - Wykrywanie zmian w różnych wymiarach makro/mikro - urbanizacja - roślinność - lasy - zbiorniki wodne - przemysł - transport i komunikacja Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Różni

2. www.innowacyjnaadministracja.pl Analityka Zagrożeń na podstawie danych satelitarnych Automatyczna platforma usług geoinformacyjnych w chmurze do monitorowania terytorialnego Cechy i zalety Doskonale pasuje do potrzeb monitorowania Nasza platforma dostarcza aktualnych informacji, które odpowiadają potrzebom rosnącej liczby podmiotów. Informacje są dostarczane jako usługa i obejmują mapy, raporty i indeksy geoprzestrzenne, przeznaczone do monitorowania wielu zjawisk. Dostępne aplikacje i usługi Zmiany terytorialne, dynamika miejska i zmiany w użytkowaniu gruntów, przemieszczenia gruntów (osunięcie się ziemi i osiadanie), stabilność infrastruktury, nowe obszary infrastruktury i budownictwa, obszary spalone przez pożar lub jakość wód przybrzeżnych, akwakultura. Świeże informacje na całym świecie Bezpośredni dostęp do otwartych obrazów danych (np. Copernicus Sentinel, satelity Landsat 8), danych kartograficznych i informacji o środowisku, zapewnia terminowe informacje w wybranym obszarze. Dostępna całodobowa usługa wieloplatformowa Subskrybowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji z wielu urządzeń, takich jak komputery osobiste, tablety i smartfony. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskują dostęp do obszaru osobistego, który składa się z pulpitu nawigacyjnego przeznaczonego do wyświetlania informacji podsumowujących i przyjaznych dla użytkownika narzędzi analitycznych, które otwierają użytkownikom pełny zestaw informacji o zjawiskach.

5. www.innowacyjnaadministracja.pl Monitorowanie sieci wodociągowych/ciepłowniczych w miastach Potrzeba - Zapobieganie szkodom spowodowanym przez uszkodzenia sieci wodociągowej/ciepłowniczej spowodowane przemieszczeniami terenu lub skutkom wycieków - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu ulicznego w miastach Potencjalni odbiorcy rozwiązania: - firmy wodociągowe - firmy ciepłownicze - zarządy miast i powiatów Opis rozwiązania - Dedykowana dla konkretnej sieci usługa oparta na rozwiązaniu wdrożonym w Mediolanie - Monitorowanie sieci wodociągowej w oparciu o dane satelitarne o przemieszczeniach terenu, schematy sieci oraz dane wysokiej rozdzielczości

19. www.innowacyjnaadministracja.pl Energetyka solarna Potrzeba - Analiza i dane na temat Potencjału solarnego - Dachów i innych miejsc instalacji - Infrastruktury - Działek i własności/statusu gruntów itp. Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Firmy energetyczne - Doradcy i projektanci - Instytucje finansowe - Administracja regionalna - Indywidualni użytkownicy

11. www.innowacyjnaadministracja.pl City DTM (Drone Traffic Management) zarządzanie lotami dronów Potrzeba - Zarządzanie lotami dronów Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Miasta - Władze lokalne/regionalne - Porty morskie i powietrzne - Operatorzy DTM - Zarządzanie kryzysowe - Przemysł - Służby bezpieczeństwa - Organizatorzy imprez masowych

6. www.innowacyjnaadministracja.pl Monitorowanie rurociągów przesyłowych Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w celu wykrycia potencjalnych awarii związanych z ruchami ziemi i przemieszczeniami. Potrzeba: - Monitorowanie rurociągów przesyłowych - Wykrywanie wycieków, skażeń, potencjalnych uszkodzeń Potencjalni odbiorcy rozwiązania: - Operatorzy rurociągów - Władze regionalne - Ochrona środowiska - Zarządzanie kryzysowe - Firmy ubezpieczeniowe Monitorowanie przemieszczeń terenu mogących negatywnie wpływać na infrastrukturę i miejsc wycieków wzdłuż rurociągów w oparciu o dane satelitarne i/lub zobrazowania z dronów.

16. www.innowacyjnaadministracja.pl Zarządzanie kryzysowe Potrzeba - Wsparcie akcji ratowniczych, monitorowanie i - analiza szkód/skutków wydarzeń - Nadzór dronowy - Modelowanie terenu - Analiza ryzyka - Analiza skutków zdarzeń Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Struktury zarządzania kryzysowego - Administracja regionalna - Straż pożarna, policja i inne służby - Władze lokalne i centralne - Firmy ubezpieczeniowe

18. www.innowacyjnaadministracja.pl Ubezpieczenia Potrzeba - Historyczne i aktualne dane z temat - upraw - budynków infrastruktury - powodzi - katastrof i ich skutków - statusu katastralnego - wartości nieruchomości - dochodu rozporządzalnego Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Firmy ubezpieczeniowe - Instytucje finansowe - Brokerzy i doradcy

8. www.innowacyjnaadministracja.pl Przemysł Potrzeba - Monitorowanie infrastruktury skala mikro i makro - Zarządzanie majątkiem - Pomiary - Zarządzanie ruchem - Wykrywanie zmian - Monitorowanie wpływu na środowisko - Modelowanie 3D - Poprawa bezpieczeństwa - Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi Potencjalni odbiorcy rozwiązania: - Przedsiębiorstwa i instytucje - Zarządzanie kryzysowe - Władze lokalne

4. www.innowacyjnaadministracja.pl Innowacyjna Administracja Branże Rząd Obowiązki administracji krajowej, samorządowej, parki, ochrona ludności, bezpieczeństwo i obrona. Inżynieria i budownictwo Lotniska, drogi i koleje, zakłady przemysłowe, budynki Żywność i rolnictwo Rybołówstwo, Akwakultura, Rolnictwo Narzędzia i zasoby Monitorowanie sieci przesyłowych i kanalizacyjnych w celu wykrycia potencjalnych awarii związanych z ruchami ziemi i przemieszczeniami Przemieszczenie Monitorowanie osuwisk i osiadania pod kątem użytkowania gruntów i infrastruktury Pożary Wykrywanie spalonego obszaru, nasilenie pożaru, odrastanie roślinności, nielegalna infrastruktura Akweny wodne Monitorowanie jakości wód przybrzeżnych i słodkowodnych oraz eksploatacji zasobów morskich Transport Dynamiczne monitorowanie sieci dróg i kolei

17. www.innowacyjnaadministracja.pl Pożary To idealne rozwiązanie do szybkiego monitorowania spalonego obszaru i skutecznego planowania odzyskiwania. Potężny pulpit nawigacyjny zapewnia dostęp do dynamicznych map, geoanalizy i wstępnie ustawionych raportów, umożliwiając organom rządowym i zarządcom parków narodowych z łatwością opracować strategię kontroli pożarów lasów i plany naprawcze, ustalić priorytety zespołów reagowania, odpowiedzieć na obowiązki sprawozdawcze i wykryć nielegalne działalność antropogeniczna. Potrzeba - Wsparcie akcji ratowniczych, monitorowanie i - analiza szkód/skutków wydarzeń - Nadzór dronowy - Modelowanie terenu - Analiza ryzyka - Analiza skutków zdarzeń Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Struktury zarządzania kryzysowego - Administracja regionalna - Straż pożarna, policja i inne służby - Władze lokalne i centralne - Firmy ubezpieczeniowe

9. www.innowacyjnaadministracja.pl Rolnictwo Rolnicy w sektorach rolnictwa i akwakultury mogą skorzystać z nowej ery obserwacji Ziemi, uzyskując dostęp do gotowych danych. Informacje pochodzące z obrazów satelitarnych mogą dostarczyć cennych informacji do zarządzania uprawami i rolnictwa precyzyjnego, prognozowania plonów, poprawy i optymalizacji wydajności i zrównoważonego rozwoju akwakultury. Wspieramy rolników w rolnictwie i akwakulturze mapami, raportami i geoanalizą poprzez wykorzystanie danych EO do optymalizacji ich działalności, monitorowania zakładów produkcyjnych i maksymalizacji rentowności. Potrzeba - Dane wspierające: - Rolnictwo precyzyjne - Stan upraw - Struktura upraw - Nawadnianie - Nawożenie - Choroby i szkodniki roślin - Zarządzanie produkcją Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Rolnicy - Władze lokalne i regionalne - Urząd statystyczny - ARiMR - Przemysł spożywczy

20. www.innowacyjnaadministracja.pl Monitorowanie lądowisk i przeszkód lotniczych Potrzeba - Monitorowanie lądowisk i ich otoczenia - lotnictwo Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - P AŻP - Firmy lotnicze - Lotnicy - Operatorzy dronów - Mieszkańcy okolic lądowisk - Władze lokalne Digitalizacja zasobów archiwalnych Potrzeba Digitalizacja zasobów archiwalnych przechowywanych w postaci kopii (na papierze lub innych trwałych nośnikach): - Umożliwienie maszynowego dostępu do danych z możliwością ich przeszukiwania i przechowywania w formie elektronicznej - Weryfikacja i analiza merytoryczna zawartości (z możliwym wykorzystaniem technologii automatycznych i sztucznej inteligencji) Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Archiwa - Urzędy - Biblioteki - Ośrodki i instytucje badawcze

15. www.innowacyjnaadministracja.pl Konsolidacja i integracja danych z rozproszonych źródeł Potrzeba - Zarządzanie danymi oraz konsolidacja danych rozproszonych w różnych źródłach z niespójnym formatowaniem i strukturą Potencjalni - odbiorcy rozwiązania - Właściciele /użytkownicy danych - Administracja publiczna - Urzędy i służby - Przedsiębiorstwa - Instytucje finansowe - Ochrona zdrowia - Obsługa klienta - Integratorzy Leśnictwo Potrzeba - Monitorowanie lasów - Struktura - Wycinka - Szacowanie biomasy - Stan lasu - Raportowanie szkód - Dodatkowe wskaźniki (np. ekonomiczne) Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Lasy państwowe Prywatni właściciele - Przemysł drzewny - Władze lokalne

14. www.innowacyjnaadministracja.pl Wielowymiarowa informacja o działkach katastralnych Potrzeba: Dane na temat (np.): - Działek - Statusu gruntów - Okolicznej infrastruktury - Wycen gruntów i cen nieruchomości - Dochodu rozporządzalnego - Zaludnienia - Ruchu drogowego i sieci komunikacyjnej - Histor ii nieruchomości - Dostępności siły roboczej - Potencjału inwestycyjnego - POI Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Różni Wybór lokalizacji Potrzeba - Analiza obecnych i potencjalnych lokalizacji przedsięwzięć biznesowych obejmująca np.: - Dane katastralne - Zaludnienie i dochód rozporządzalny - Liczbę przechodniów w bliskiej okolicy - Szacowane przychody - Ranking lokalizacji - Predykcję trendów i zmian - Analizę wpływu wybranych czynników Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Sieci placówek w rozproszonych lokalizacjach

7. www.innowacyjnaadministracja.pl Miasta Potrzeba - dane dla władz, zarządców i mieszkańców na temat (np.): - modeli terenu - zachodzących zmian - urbanizacji - nielegalnej zabudowy - obszarów zielonych - stanu roślinności - gospodarki wodnej - monitorowania infrastruktury drogi, torowiska, przejścia, mosty, budynki , obiekty - ruchu ulicznego oświetlenia - możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii - zanieczyszczeń - POI Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Miasta, - doradcy biznesowi, - środki przekazu, organizacje, - urząd statystyczny, - mieszkańcy itd.. Gminy Potrzeba - Informacja dla lokalnych władz na temat - rolnictwa precyzyjnego - stanu upraw I ich struktury - poziomu kultury rolnej w gospodarstwach - nawadniania i nawożenia - gospodarki wodnej - chorób i szkodników roślin - elementów zarządzania produkcją rolną Potencjalni odbiorcy rozwiązania - Rolnicy - Władze lokalne (gminy) - Urząd statystyczny - ARiMR

Widoki

 • 10354 Suma odsłon
 • 8066 Odsłon na stronie
 • 2288 Embedded Views

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Osadza 3

 • 128 inelsys.pl
 • 42 www.videosystems.pl
 • 26 www.witches.pl